0

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

Posted by lekasina on March 5, 2014 in news |

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัล “อิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 6 ข่าวสุดท้ายได้แก่ 1. เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 2. ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย นสพ.มติชน 3.เปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว ๘ สีกา นสพ.มติชน 4. กระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง ๓๙๖ โรงพัก-สัญญา ๕ พันล้านล่ม นสพ.มติชน 5. ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ นสพ.เดลินิวส์ 6. เปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ ๑๔๘ ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา นสพ.เดลินิวส์

ผลการตัดสินประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ ผลงานข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน” นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย” นสพ.มติชน และผลงานข่าว “ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ” นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 57 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่ 1. “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ 2. “ให้กำลังใจ” ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ 3. “น้ำใจ ” ภาพโดยนายกิตติพงษ์ มณีฤทธิ์ นสพ. เดลินิวส์ 4. “ตื้บน่วม” ถ่ายโดยนายศาสนะ ศิริลาภ นสพ.เดลินิวส์ และ 5. “ลูกห่วงแม่” ภาพโดยนายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก

ผลการตัดสินภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ 1. “น้ำใจ ” ถ่ายโดย นายกิตติพงษ์ มณีฤทธิ์ นสพ. เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพข่าว “ลูกห่วงแม่” ภาพโดย นายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน ภาพข่าว “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ ภาพข่าว “ให้กำลังใจ” ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ และภาพข่าว “ตื้บน่วม” ถ่ายโดยนายศาสนะ ศิริลาภ นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ 1. ล้างอิทธิพลเถื่อนรุกป่าต้นน้ำ โป่งน้ำร้อน นสพ.ไทยรัฐ 2.พะเยาโมเดลปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ เอื้อนายทุน นสพ.ไทยรัฐ 3. งัดกฏหมายล้อมคอก ไล่บี้เพิ่มโทษกำราบค่าซากสัตว์ป่าข้ามชาติ นสพ. เดลินิวส์ 4. ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต นสพ. ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง

ผลการตัดสินข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประจำปี 2556 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ผลงาน ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าว ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้น “แม่วัง” สายน้ำแห่งชีวิต หนังสือลานนาโพสต์ จ.ลำปาง ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายจตุพร บุรุษพัฒน์ .อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินรางวัล และนายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มอบโล่รางวัล

นอกจากการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวทั้ง 3 ประเภทแล้ว ในงานยังมีการอภิปรายพิเศษหัวข้อ “วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศ” โดย นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดยดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

www.tja.or.th

View :695

Tags:

0

#ThaiUprising on 09.12.2013

Posted by lekasina on December 9, 2013 in Uncategorized |

#ThaiUprising on 09.12.2013

 1. ปฏิรูปประเทศด้วยมวลมหาประชาชน#thaiuprising#ชัดเจน#ตามนั้น
 2. #THAILAND #๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ #thaiuprising
 3. Rescue Thailand! #antishin #anticorruption #siam #bangkok #thailand #thai #djceleste #ThaiUprising #video #ilovesiam #ilovemyking #ilovethailand
 4. ขบวนจากทำเนียบยาวมาถึง ถ. นครสวรรค์ คนเยอะจนแทบไปต่อไม่ได้ ค่อยๆกระดึ๊บๆ รวมกับกลุ่มชาวเยาวราชส่วนหนึ่ง #Thaiuprising
 5. มวลมหาประชาชน ประชาชาติผู้มากบารมี แผ่นดินนี้ของชาวไทย รักษาไว้ให้ลูกหลาน#icu_thailand #sisaket #thai_captions #repost
 6. ได้ข่าวหัวแถวถึงทะเนียบฯ แล้ว รอออยโด้ยค่า �� #thaiuprising
 7. เป็น กบฎ ต้องใจถึงถึง!!!#Stay safe all Thai fighter#thaiuprising
 8. Chi-Na town its going down
 9. สู้สู้ลุงกำนัน
  สุเทพ
 10. มวล•หมู่•มหา•ประชาชน
  #thaiuprising
 11. เพื่อสื่อมวลชนต่างชาติได้รับรู้ #thaiuprising
 12. ทำเพื่อชาติครับ เดินรอบตลาด นครสวรรค์ #FotoRus
 13. "พวกเราคนไทยหัวใจรักในหลวง"❤️
  ในหลวงทำเพื่อพวกเรามาทั้งชีวิต
  แล้วพวกเราทำอะไรเพื่อในหลวงแล้วหรือยัง?
  FIGHT FOR THAILAND������
  "กูไม่เคยเป็นกลาง
  เพราะกูเลือกข้างพระเจ้าอยู่หัว"������
  เราไม่ใช่คนดี100%แต่เราไม่เนรคุณในหลวง #Thaiuprising #รักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดิน #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไมขลาด #ไม่ได้รักในหลวงแต่ปากและไม่ได้รักชาติแค่ร้องเพลงชาติครับ
 14. เห็นด้วยกับ
  อาจารย์เสรีนะ
 15. @ไม่แป๊บเดียวนะ…แต่จะฮึดตลอดเวลาที่พวกมันยังอยู่ในประเทศไทย…ไปซะ ตะกวดชินวัตร
  #Thaiuprising
  #9december2013
 16. I wish I were in Thailand. I have a duty to be done in oversea. Missing out the greatest history of Thai politic is written by power of Thai people, 9/12/2013 #thaiuprising นับหนูไปด้วยในหนึ่งเสียงต่อต้านระบบทักษิณ
 17. #น้ำใจคนไทย#free#Thailand#Thaiuprising
 18. ก้าวเล็กๆของผม เพื่อก้าวใหญ่ๆของประเทศไทย #thaiuprising
 19. หล่ออีกคันวันนี้ #วัดสระเกศ #thaiuprising
 20. ประตู 5 หน้าำเนียบ #ThaiUprising
 21. เย้ๆๆๆๆดีใจจังยุบสภาแล้ว#I❤️THAILAND#thaiuprising
 22. ขอให้ปลอดภัย
  แคล้วคลาดจาก
  หมู่มาร ผู้ที่เสียสละ
  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ธรรมะย่อมคุ้มครอง
 23. Fighting! We❤️Thailand
 24. #thaiuprising ม๊อบเถิดเทิง
 25. ปิดร้าน 1 วัน มาเป็น “กบฏ56″ มาสู้เพื่อชาติ !!! #Fightforthailand #thaiuprising ��⚪️��⚪️��
 26. เดินออกกำลังกายกันแบบครอบครัว #มศว
 27. I am pround to be Thai poeple !!
  #bkk #bangkok #democracy #thaiuprising #thai #thailand #thaiinstagram #instaphoto #instapic #instathai #instabangkok #instathailand #instadaily #samsungs3 #s3 #
 28. กลางขบวน #มศว อโศกและสุขุมวิท 11:20
 29. ถนนอโศกมนตรี 10:10 #มศว
 30. 10:14 #มศว มาเจอกับ ขบวนจากถนนสุขุมวิท
 31. พร้อมสุด ! #startoys
 32. คนหล่อ ที่บีทีเอสเพลินจิต #มศว
 33. รักเธอประเทศไทย ❤️❤️❤️#thaiuprising
 34. 11:48 สุขุมวิท มศว และหัวลำโพง มาเจอกันที่แยกปทุมวัน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์
 35. ได้ข่าวเจ้าสัวใหญ่ขายไก่
  ขายหมูสั่งพนักงานหยุดงาน
  ในวันที่๙ เจ้าสัวขายช้างข้างขวดไม่รู้เอาด้วยหรือเปล่า
 36. #thaiuprising yeahhhhh fight for freedom��
 37. หญิง คนแก่ บุคคลธรรมดา ประชาชน ต่างคนต่างมา แต่จุดหมายเดียวกัน ขอบคุณระบอบทักษิณ ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีพลังและเป็นปึกแผ่น ..,, เพราะเรา คือคนไทย #กูไม่เอาระบอบทักษิณ
 38. Love King Love Thailand #FotoRus
 39. ฝรั่งหัวใจไทย! ❤️��������❤️#thaiuprising
 40. Black hair #thaiuprising ✌️��❤️
 41. เราคือประชาชนของพระราชา 9.12.13 #Thaiuprising
 42. @ภาพน่ารักระหว่างทางที่เดิน นำมาฝากให้ดูกันค่ะ
  #Thaiuprising
  #9december2013
 43. ขบวนเกษตรศาสตร์ มาถึงวัดเสมียนแล้ว #Thaiuprising
 44. ทะเลมวลมหาประชาชา ทั้งหน้าและหลัง มุ่งหน้าทำเนียบ #thaiuprising
 45. บุกมาข้างทำเนียบ 09/12/13 ❤️⚪️����⚪️❤️
 46. ใตัร่มธงไทย #Thaiuprising
 47. หมอก้อง ♡ #thaiuprising
 48. พักเที่ยง เยี่ยมตำรวด ��#ThaiUprising #9ธันวาคม2556
 49. คนโคราชต้านคนโกง @ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 9/22/2556 #THAIUPRISING
 50. สายวิภาวดี ไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลยนะ #thaiuprising
 51. Flag of our nation. This is what we fight for. #thaiuprising
 52. เยอะมาก มีหลายขบวนมาผ่านรถไฟฟ้าหมอชิต ขบวนกำนันกำลังมา #thaiuprising #bts #mochit
 53. We are Minority. It dosen’t mean we can do nothing. 9/12/13 approx. time11.30 am. Rachprasong Rd. Bangkok,Thailand.
  #thaiuprising #corruption #againstcorruption #against #rachprasongroad #bangkok #thailand #history #political#protest
 54. Your silence will not protect you this time. Act now!
 55. #thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️#thaiuprising ❤️��������❤️
 56. ถึงออมสินแล้ว แปลกแดดตอนเที่ยงแรงมากแต่ทุกคน เดินไปร้องเพลงไป เยี่ยมมากคนไทย #thaiuprising
 57. #thaiuprising Today at phuket
 58. สู้เพื่อความถูกต้องค่ะ
 59. “I will fight against corruption” มาร่วมกันต้านโกงนะคะ วันที่ 15 ธค. ณ สนามหลวง. #เดินวิ่งปั่นต้านโกง
 60. สู้ๆ��#fightforfreedom#fight#thailand#prayforthailand#9dec2013#bangkok
 61. ขับเคลื่อน… ไปทางที่ดี #Thaiuprising #Anti #Against #Shinawatra #Thailand
 62. 24 พฤศจิกายน วันร่วมพลังคนไทยทั้งประเทศ ดีใจที่วันนี้เป็นวันเกิดของเต็มและเป็นอีกวันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทย @threestarcross @toeytjay
 63. ประเทศไืทย เป็นของ คนไทย ไม่ใช้เป็นของเล่นของรัฐบาล
 64. นี่แค่ภาพบางส่วนในช่วงเช้า พวกคุณทุกคนสุดยอดมากค่ะ ขอบคุณจริงๆที่รักชาติกันมากมายขนาดนี้ รักเธอประเทศไทย#thaiuprising
 65. Anti-Taksinomics: Fight for Freedom
 66. One love, one heart . . .❤
  Let’s get together and feel all right..��⚪����⚪��
  #bobmarley #quotes #thailand #lovethailand #unity
 67. My boss ����
 68. บรรยากาศการเคลื่อนขบวนการชุมนุมทางการเมือง หน้าทำเนียบรัฐบาล
  #ม็อบการเมือง #ไทยรัฐ #thairath #exitTh #thailand #bangkok #thaiuprising
 69. เพื่อเธอ “ประเทศไทย” #phuket #flyinghanuman #Thailand
 70. มวลมหาประชาชนคนรักชาติ ����⚪️⚪️������⚪️⚪️����
  #thaiuprising
 71. ��⚪️����⚪️�� #thaiuprising #9dec2013
 72. ถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้ว.,;))))) เจอน้องร่วมสถาบัน We Love Thailand ��⚪️����⚪️�� @hopekaset #thailand #kasetsart
 73. เพื่อประเทศไทย #thaiuprising
 74. #thaiuprising ทะลุไป 3,196 แล้ว!!
 75. @อย่างเพียบเลย…
  #Thaiuprising #9december2013
 76. พี่คนนี้ใจดีมากๆๆให้เราขึ้นมอไซต์จะได้ล่วงหน้าไปเก็บมวลชน ขอบคุณพี่มากๆๆนะครับ #thaiuprising
 77. มาๆม๊อบถ่ายรูป อ่ะถ่ายเสร็จละเว่ยกลับๆ กลับพ่องง ดูซะคนที่ไม่เอาเยอะขนาดไหน #thaiuprising
 78. ต้อนรับขบวนประชาธิปไตย หน้าตึก เสียงนกหวีด เสียงร้องต้อนรับ ขนลุกจริงๆ
  #bkk #bangkok #thai #thailand #thaiinstagram #thaiuprising #2013 #happy #instaphoto #instathai #instabangkok #instapic #instathailand #instadaily
 79. เดินมาถึงทำเนียบแล้วคนแน่นมากจนล้นออกมาที่กระทรวงศึกษาธิการ #weloveking #welovethailand #prayforthailand #thaiuprising
 80. สดจากหน้าตึกทรู รัชดา #ThaiUprising
 81. 11.32น. แกนนำผ่านหนาตึกทรู ถ.รัชดา #ThaiUprising
 82. 11.40น. รถใหญ่มาแล้ว หน้าตึกทรู รัชดา #ThaiUprising
 83. สู้ๆ ฮะ ประเทศไทย!!! 9 Dec; International Anti-Corruption Day

  อย่า.. ปล่อยให้นักการเมืองชั่วๆ ไม่ว่าขั้วไหน คิดจะรุมกันแดก แบ่งกันกอบโกย

  ประเทศไทยไม่ใช่ข้าวกล่อง!

  อีกอย่างที่ควรกำจัด.. สื่อชั่วๆ ที่ปลุกปั่น มอมเมาจนคนไทยฆ่ากันเอง แค่ใส่เสื้อคนละสี ห่านน!

  #thailand #Tailândia #ประเทศไทย #태국 #タイ #泰国

 84. 11.30น. เกิดความวุ่นวายนิดนึงเมื่อคนงานก่อสร้างคอนโดข้างตึกทรูออกมาต่อต้านมวลหมู่ประชาชน ฝั่งผู้ชุมนุมตะโกน ขายชาติ #ThaiUprising

Did you find this story interesting? Be the first to
or comment.

Liked!
View :702

0

#ThaiUprising on Instagram (2) 09.12.2013

Posted by lekasina on December 9, 2013 in Uncategorized |

#ThaiUprising on Instagram (2) 09.12.2013

 1. Where there is tyranny, there is uprising. This is the day we fight till it’s over! #thaiuprising
 2. คุณสกลธี ใช่ป่ะ กับคณะตามมาติดๆ #thaiuprising
 3. ��⚪️��⚪️��
 4. ส่งใจช่วยชาติ ณ แม่สาย. ถึงตัวไม่ไปส่งใจเสมอ �� ❤️ ��⚪️��⚪️�� #bff #thaiuprising #thailand #love
 5. Meanwhile in Bangkok. Thai police instagramming protestors #bangkok #thaiuprising
 6. อาม่า 4 แผ่นดิน 84 ปี #แยกเรือนจำ #thaiuprising
 7. ก่อนแยกหลานหลวง #thaiuprising
 8. @tammy_sutikan ��วันนี้พี่ไปไม่ได้ติดงาน แต่ใจอะไปแล้ว สู้ๆนะ ดูแลตัวเองด้วยนะแทมมี่ ��������✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#thaiuprising #รักเธอประเทศไทย
 9. พลังประชาชนชาวภูเก็ต #thaiuprising #phuket
 10. ตัวแทน phoinikas เดินเท้าไปทำเนียบค๊า #vscocam #phoinikasdigital #thailand
 11. ไปเป่ายกหวีค่ะ✨ ออกมากันเยอะๆนะ #antigovernment#antishinawatra#thaksinocracy#thaiuprising#thailand
 12. ��⚪️�� ตุดยอด!!! ��⚪️�� #thaiuprising #thai #thailand #fightforthailand
 13. เหมือนเดินเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะ คริ คริ #thailand #thaiuprising
 14. B A N G K O K 09.12.2013 #ThaiUprising
 15. กับอาม่าร้านราดหน้าเซ่งกี่ แยกเรือนจำ #อาม่่ารักชาติ #thaiuprising
 16. ผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ #thaiuprising
 17. ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ #thaiuprising
 18. @jeeep_natcha ����หายป่วยไวๆนะพี่ สู้ๆๆ �� @tammy_sutikan ���� รักน้องสาวคนนี้จริงๆ สู้ๆๆนะ. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#like #love #thailand #thaiuprising #รักเธอประเทศไทย
 19. @ National stadium, ready to go#thailanduprising#thaiuprising
 20. มารอสมทบขบวนกำนันสุเทพจากศูนย์ราชการ พร้อมเดินเพื่อชาติ!������ #thaiuprising
 21. #เดินจากสีลม#หยุดพักเยาวราช#ขอเติมแรงแล้วลุยต่อ#thaiuprising#
 22. Joined up with TU friend and best friend to be part of the historical political movement in Thailand. @kookiesareeraya

  Together we all can move the mountain.

 23. เพื่อชาติ!!!! #thaiuprising
 24. #vforthailand ป้าเบสจะพาไปสู้เพื่อชาติของเราฮ้าฟ ✌
 25. มุ่งหน้าทำเนียบ#ราชดำเนิน #ขับไล่ทรราช#กบฏ
 26. “กูเป็นกบฏที่รักชาติ” ~~ถูกของพี่เค้า #thaiuprising #ขบวนสายที่2
 27. เหนือสิ่งอื่นใด with all of my heart for country & the greatest king.

  #ประชาชน ของ #พระราชา #ภูมิพลอดุลยเดช #for #democracy and #king #bhumibol

 28. ไปเป่านกหวีดขับไล่ระบอบ ทักษิณ ร่วมกับมวลมหาประชาชน ถนนรัชดาฯ #ThaiUpRising #corrupt #corruption #Bangkok #Thailand
 29. ภูมิใจที่เป็นคนไทย #เส้นทางศิริราช-ปิ่นเกล้า-ซังฮี้ #thaiuprising
 30. ข้าวกล่องจากคนเมืองตรัง พัทลุง #คนใต้ใจดี #thaiuprising
 31. อนาคตลูกหลาน อนาคตประเทศอยู่ในมือเราแล้ว เดี๋ยวประชุมเสร็จเจอกันที่ทำเนียบ ^^ #thaiuprising #รักประเทศไทย #notaksin #fightforthailand
 32. อาหม้า เอาบ๊วยมาแจก #thaiuprising
 33. เต็มที่ ใจเกิน100 @amoeowm #thaiuprising #thailand
 34. ขบวนที่ 2 #ไล่ทรราช#คนคนเดียวทำคนเกลียดทั้งประเทศ#กบฏ
 35. May the force be with us all!! #Thailand
 36. #เมื่อไรจะมาน๊า……อยากไปทำเนียบแล้วอ๊ะ????
  #Thaiuprising 9 December 2013.
 37. (Quick) walking with my PM, Mr. Abhisit. #thaiuprising
 38. ไหนบอกคน 30,000 คน?? ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่รู้หรอกว่าเยอะแค่ไหน แค่ขบวนเดียวก็เยอะและ แล้วถ้าทุกขบวนรวมกันล่ะ?? #thaiuprising #91256 #ทุกคนน่ารักมาก #เฟรนลี่ #เจอพี่เจเจตรินด้วย #หล่ออ๊ะะะ
 39. ไม่ได้ไปขอส่งใจไปช่วย #เห็นแล้วขนลุก #พลังของคนไทย ��we❤️Thailand #thaiuprising
 40. ขบวนคุณถาวร บนถนนรัชดา #Thaiuprising (09-12-56)
 41. กำนันเดินถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้ว
 42. เราสู้ไม่ถอยสักก้าวเดียว #thaiuprising
 43. วันนี้เราจะไปรวมกันทำภารกิจหน้าที่ของคนไทย��✨ วันนี้เอาข้าวไปแจกนะค่ะ���� อาจจะตอบช้าหน่อยนะค่ะ������ พิมข้อความทิ้งไว้นะเดี่ยวจะกลับมาตอบค่ะ����#antigovernment #antishinawatra #thaksinocracy #thaiuprising #thailand
 44. ถึงจะทำงานอยู่ไกลแต่ขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน สู้เพื่อความถูกต้อง คนแฟชั่นมีจุดยืนที่ชัดเจน #thaiuprising Say no to Thaksin regime!
 45. แม้ตัวไม่ได้ไป แต่ใจอยู่เคียงข้างเธอเสมอ…ประเทศไทย#Thailanduprising
 46. กินข้าวแป๊บนะ สงขลารถติดทั้งเมืองง ไม่ทำมาหากินกันหรอค้าา ปรี๊ดๆ สู้ว้อยยย #welovethailand
 47. Joy & Joyni รวมพลังสู้ @ ศาลากลางจังหวัดพังงา..วันก่อนร่วมชุมนุมที่ภูเก็ต วันนี้มาร่วมต่อสู้ที่บ้านเกิดจ.พังงา
 48. #ThaiUpRising ผ่านหน้าออฟฟิศละจ้า
 49. #ออกมากันเถอะ#thaiuprising #cu#ku ����
 50. ในวันที่ฟ้าสดใส…”ไทย” ก้อยังเป็น “ไท” #thaiuprising #มวลมหาประชาชน #9.ธ.ค.2556 #thailand ��
 51. ขออีกวัน สู้ #thaiuprising
 52. พร้อมมุ่งหน้าสู่ ทำเนียบงับป๋ม #thaiuprising
 53. เส้นขนาน | สวนทาง | ความฝัน | ความจริง
 54. 1 รูปภาพ ล้านความหมายย หนึ่งใจเดียวกัน
 55. กลางขบวน (มั้ง) ที่แยกวรจักร #thaiuprising
 56. ปิดร้านเพื่อการณ์นี้ #เริ่ด #notyrant #fightforthailand #thaiuprising #thailand
 57. @นั่งรอเพื่อนร่วมขบวนที่จะไปทำเนียบด้วยกัน
  #Thaiuprising 9 December 2013
 58. ฝากใจไปด้วยนะ ตัวอยู่ รพ.ใจอยู่ขบวนไปทำเนียบ#คนเป็นแสนน#มาด้วยใจจริงๆ#thaiuprising
 59. รู้มั้ย,, ตลอดทางที่เดิน ฉันเห็นคนไทยมากมาย ถือธงชาติไทย ห้อยนกหวีดที่มีสายคล้องคอลายธงชาติไทย สวมผ้ารัดคอมือลายธงชาติไทย ทุกคนต่างยิ้มและมีน้ำใจต่อกัน ,,เหนื่อยนะ ร้อนด้วย แต่ฉันภูมิใจที่รักประเทศไทยเหมือนพวกเค้า ��⚪️����⚪️��
 60. เอาใจช่วยนะคะ…ตัวไม่ไป ใจไปเต็มเเล้ว ��⚪️����⚪️�� #Thaiuprising#หกโมงเลิกงาน#ตามไปแน่นอน#Prayforthailand
 61. ไปสาย. แต่ไปถึง. แน่นอน. #artofrock #bangkok #thaiuprising
 62. จริงๆ ไม่ค่อยแสดงออกทางการเมืองสักเท่าไร แต่ครั้งนี้ขอสักครั้งในชีวิต @maynartnantakwang พี่กบ โซดาและอากู๋ (ขออนุญาตเรียกตามพี่ที่เคารพ) ศักดิ์ชัย กาย นี่แหละ ทำให้อยากออกมา แม่งเท่จริงๆ

Did you find this story interesting? Be the first to
or comment.

Liked!
View :518

0

#ThaiUprising on Instagram 09.12.2013

Posted by lekasina on December 9, 2013 in Uncategorized |