Archive

Posts Tagged ‘ทวิตเตอร์ @PouYingluck โดนแฮค’

รมว.ไอซีที แถลงข่าว กรณี ทวิตเตอร์ @PouYingluck โดนแฮค [Audio]

October 3rd, 2011 No comments

[Audio] รัฐมนตรีอนุดิษฐ์​นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าวความคืบหน้าของกรณีทวิตเตอร์นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

001_A_011_ICT

View :1569