Archive

Posts Tagged ‘PC Market’

พีซีในเอเชียไตรมาสสุดท้ายโต32%

January 22nd, 2010 No comments

ไอดีซี รายงานว่า ยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเอเชียแปซิฟิกดีดตัวขึ้นถึงร้อยละ 32 ในไตรมาส 4 ปี 2552

ที่สิงค์โปร์ และ ฮ่องกง วันที่ 19 มกราคม 2553 – จากรายงานการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของไอดีซี พบว่า ยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ในไตรมาส 4 ปี 2552 มีอัตราการเติบโตที่ลดลงประมาณร้อยละ 3 จากไตรมาส 3 ปี 2552 แต่กลับมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 เมื่อเปรียบ เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2551ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 4 เกือบทุกประเทศในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นตัว กระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโต ยี่ห้อเลอโนโว ยังคงรั้งอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้ในไตรมาส 4 โดยเฉพาะแรงผลักดันจากยอดจำหน่ายในประเทศจีนที่สูงอย่างต่อเนื่อง

“มันเป็นการเรียกความมั่นใจของตลาดกลับมาเมื่อได้เห็นว่าตลาดสามารถฟื้นขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่น่าหดหู่ในไตรมาส 4 ปี 2551 ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตทางการเงินระดับโลก” กล่าวโดยนายไบรอัน มา ผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประจำไอดีซี เอเชียแปซิฟิก “ความต้อง การ  การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป    ทั้งในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว  และที่กำลังเกิดใหม่จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในปี  2553  ในขณะที่งบประมาณจากภาคธุรกิจต่าง ๆ กำลังจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตลอดช่วงปีนี้”

ตลอดทั้งปี 2552 ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในภูมิภาคนี้มีอัตราการเติบโตร้อยละ 14  ซึ่งสูงกว่าปี 2551 อยู่ร้อยละ 9 แต่ยังต่ำกว่าปี 2550 ที่สูงถึงร้อยละ 22 ยี่ห้อเลอโนโวก็ยังคงรั้งการเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งของตลาดในภูมิภาคนี้ไว้ได้ทั้งปีอีกปีหนึ่ง แม้ว่าความวิตกกังวลที่ถูกเปิดเผยมากขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ร้อน แรงในประเทศจีนอาจจะมีความเสี่ยงต่อตลาดโดยรวมได้ ไอดีซีคาดว่าในปี 2553 ภูมิภาคนี้จะมีอัตราการเติบโต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 และร้อยละ 18 ในปี 2554

“ยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสิงค์โปร์นั้นมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 17 เมื่อเปรียบกับไตรมาสเดียว กันของปี 2551”  กล่าวโดย นายรูเบน แทน   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานวิจัยตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประจำ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก “จนถึง ณ ขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังอยู่ในความคาดหมายที่จะมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ในปี 2553 หลังจากที่ตลาดมีการเติบโตกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 6 ในปี 2552”

นางสาวเคธี่ ซิน ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประจำ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “ยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในฮ่องกงปีนี้เติบโตดีกว่าที่ไอดีซีได้คาดการณ์ไว้ โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2551 และหวังว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกำลังจะหมดไปเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ตารางที่ 1

สัดส่วนยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)  ตามผู้ค้าแต่ละราย  ในไตรมาส 4     ปี 2552 (ประมาณการณ์เบื้องต้น) เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2552 และ ไตรมาส 4 ปี 2551

ลำดับ ผู้ค้า ส่วนแบ่งตลาดใน ไตรมาส 4 ปี 2553 ส่วนแบ่งตลาดใน ไตรมาส 3 ปี 2552 ส่วนแบ่งตลาดใน ไตรมาส 4 ปี 2551 อัตราการเติบโต เปรียบเทียบ     ปีต่อปี
1 Lenovo 22.6% 20.1% 19.6% 53%
2 HP 16.1% 18.4% 13.5% 58%
3 Dell 9.1% 8.9% 9.7% 24%
4 Acer 8.7% 8.8% 7.5% 54%
5 ASUS 4.6% 5.3% 4.0% 52%
รายอื่น ๆ 38.9% 38.4% 45.7% 13%
รวม 100.0% 100.0% 100.0% 32%
Source: IDC, January 2010
ตารางที่ 2

สัดส่วนยอดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)  ตามผู้ค้าแต่ละราย  ประจำปี 2552 (ประมาณการณ์เบื้องต้น) เปรียบเทียบ ปี 2552 และ ปี 2551

ลำดับ ผู้ค้า ส่วนแบ่งตลาดปี 2552 ส่วนแบ่งตลาดปี 2551 อัตราการเติบโต เปรียบเทียบปีต่อปี
1 Lenovo 19.7% 18.3% 22%
2 HP 16.7% 14.1% 34%
3 Dell 8.7% 9.1% 9%
4 Acer 8.5% 7.5% 29%
5 ASUS 4.5% 3.7% 37%
รายอื่น ๆ 41.9% 47.2% 1%
รวม 100.0% 100.0% 14%
Source: IDC, January 2010

(Surce: IDC)

View :1296